Als u nog gezond bent en vol in het leven staat, ligt het niet voor de hand om al na te denken over uw eigen afscheid. Toch kan het voor uw familieleden prettig zijn om te weten wat uw wensen zijn bij uw eigen uitvaart. U kunt mij altijd bellen om hier zonder kosten een oriënterend gesprek over te hebben. Dit betekent overigens niet dat dan alles al vastligt. Al heeft u maar een aantal ideeën of richtlijnen, dan kan dat het regelen van de uitvaart gemakkelijker maken voor de mensen om u heen op het moment dat er veel verdriet is.

Als u wilt, bewaar ik al uw wensen en ideeën in een persoonlijk dossier om later met uw nabestaanden te bespreken. Ik maak er ook een voorlopige kostenbegroting bij. Als ik uw uitvaart mag begeleiden, ontvangen uw nabestaanden een korting van 150 euro op het tarief dienstverlening.

U kunt contact met mij opnemen via 06 408 718 62 of via info@vankesterenuitvaartzorg.nl